CSS Yorum Satırları

CSS yorumları tarayıcıda görüntülenmez ancak kaynak kodunuzu belgelemenize yardımcı olabilirler.

Yorum Satırları

Yorumlar kodu açıklamak için kullanılır ve daha sonraki bir tarihte kaynak kodunu düzenlediğinizde yardımcı olabilir.

Yorumlar tarayıcılar tarafından dikkate alınmaz.

<style> öğesinin içine bir CSS yorumu yerleştirilir ve /* ile başlayıp */ ile biter:

/* Bu Tek Satırlık Bir Yorum */
p {
  color: red;
}

Kodun istediğiniz yerine yorum ekleyebilirsiniz:

p {
  color: red;  /* Metin rengi kırmızı oluyor */
}

Yorumlar birden fazla satıra da yayılabilir:

/* Burada da 
Çok Satırlı
Bir Yorum 
Ekliyoruz */

p {
  color: red;
}

HTML ve CSS Yorum Satırları

HTML eğitiminde, <!– ….. –>sözdizimini kullanarak HTML kaynağınıza yorum ekleyebileceğinizi öğrenmiştik. İlgili yazıyı görüntülemek için tıklayın.

Aşağıdaki örnekte HTML ve CSS yorumlarının bir kombinasyonunu kullanıyoruz:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red; /* Yazıyı kırmızı yapar */
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Başlık</h2>

<!-- Burada yazılar kırmızı olacak -->
<p>Merhaba Dünya!</p>
<p>Burada Başka bir içerik var.</p> 

</body>
</html>

9 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir