HTML Yorum Satırları

Yorum satırlarıyla kod içerisine bildirimler, hatırlatıcılar veya kod açıklaması ekleyebilirsiniz.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Paragraf Kodu -->

<p>Bu Bir Paragraf.</p>

<!-- Paragraf yazma nedeni açıklama içindir  -->

</body>
</html>

İçerik Gizleme

HTML kodu içerisinde kullanılacak yorum satırları içeriği gizlemek veya kodun çalışmasını önlemek için de kullanılabilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Bu Bir Paragraf.</p>

<!-- <p>Bu Başka Paragraf </p> -->

<p>Bu En Son Paragraf.</p>

</body>
</html>

Birden fazla kod veya içerik de gizlenebilir. <!— ve —> arasında kalan her kod satırı gizlenmektedir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Bu Bir Paragraf.</p>

<!-- <p>Bu Başka Paragraf </p>

<p>Bu En Son Paragraf.</p> -->

</body>
</html>

Yorumlar diğer programlama dillerinde olduğu gibi HTML’de de hata ayıklama için kullanılabilir.

Satır İçinde Bir İçerik Gizleme

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Bu <!-- çok kısa --> Bir Paragraftır.</p>

</body>
</html>
17 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir