CSS Kenarlık Genişliği (Border Width)

border-width özelliği dört kenarlığın genişliğini belirtir.

Genişlik belirli bir boyuta (px, pt, cm, em vb. cinsinden) veya önceden tanımlanmış üç değerden biri kullanılarak ayarlanabilir: ince, orta veya kalın yani thin, medium, thick..

Farklı kenar genişliklerinin gösterimi:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.one {
 border-style: solid;
 border-width: 5px;
}

p.two {
 border-style: solid;
 border-width: medium;
}

p.three {
 border-style: dotted;
 border-width: 2px;
}

p.four {
 border-style: dotted;
 border-width: thick;
}

p.five {
 border-style: double;
 border-width: 15px;
}

p.six {
 border-style: double;
 border-width: thick;
}
</style>
</head>
<body>
 
<p class="one">Biraz Yazı.</p>
<p class="two">Biraz Yazı.</p>
<p class="three">Biraz Yazı.</p>
<p class="four">Biraz Yazı.</p>
<p class="five">Biraz Yazı.</p>
<p class="six">Biraz Yazı.</p>

<p><b>Not:</b> "Border-width" özelliği tek başına kullanıldığında çalışmaz.
Önce kenarları ayarlamak için her zaman "border-style" özelliği kullanılmalıdır.</p>

</body>
</html>

Belirli Yan Genişlikler

border-width özelliği üst kenarlık, sağ kenarlık, alt kenarlık ve sol kenarlık için değerlere sahip olabilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.one {
 border-style: solid;
 border-width: 5px 20px; /* 5px üst ve alt, 20px sağ sol */
}

p.two {
 border-style: solid;
 border-width: 20px 5px; /* 20px üst alt, 5px sağ sol */
}

p.three {
 border-style: solid;
 border-width: 25px 10px 4px 35px; /* 25px üst, 10px sağ, 4px alt ve 35px sol */
}
</style>
</head>
<body>

<p class="one">Lorem ipsum.</p>
<p class="two">Lorem ipsum.</p>
<p class="three">Lorem ipsum.</p>

</body>
</html>
12 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir