HTML Yazı Biçimlendirme

HTML, metni özel biçimlendirmek için çeşitli öğeler içerir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><b>Kalın Yazı</b></p>
<p><i>İtalik Yazı</i></p>
<p>Bunlar <sub> Alt Yazı</sub> ve <sup>Üst Yazı</sup></p>

</body>
</html>

HTML Biçimlendirme Ögeleri

Biçimlendirme öğeleri, özel metin türlerini görüntülemek için tasarlanmıştır:

  • <b> kalın yazı
  • <strong> önemli metin
  • <i> italik metin
  • <em> vurgulu metin
  • <mark> işaretli metin
  • <small> küçük yazı
  • <del> silinen yazı
  • <ins> eklenen metin
  • <sub> alt yazı
  • <sup> üst yazı

HTML <b> ve <strong> Ögeleri

HTML dilinde <b> etiketi, ekstra önem taşımadan kalın metin oluşturmak için kullanılır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<b>Kalın Yazı</b>
 
</body>
</html>

HTML dilinde <strong> etiketi, ekstra önem taşıyan kalın metin oluşturmak için kullanılır. SEO açısından önemlidir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<strong>Önemli Yazı</strong>
 
</body>
</html>

HTML <i> ve <em> Ögeleri

HTML <i> etiketi, işaretlenen metnin bölümünü alternatif bir biçimde tanımlar. İçerikler genellikle italik olarak görüntülenir.

Not: <i> etiketi genellikle teknik bir terimi, başka bir dilden bir ifadeyi, bir düşünceyi belirtmek için kullanılır. Örneğin bir gemi adı, teknik bir terim, bir marka vb. olabilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<i>İtalik Yazı</i>

</body>
</html>

HTML’de <em> ögesi vurgulanan bir metni tanımlar. İçerik genellikle italik olarak görünür.

Not: Ekran koruyucusu kullanan kişilerde <em> etiketi sözel vurguyu kullanarak telaffuz edilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<em>Vurgulanan Metin</em>

</body>
</html>

HTML <small> Ögesi

<small> ögesi daha küçük metinler yazmak için kullanılır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<small>bu diğer yazılara göre daha küçük.</small>

</body>
</html>

HTML <mark> Ögesi

<mark> ögesi işaretlenmesi veya vurgulanması gereken metinleri göstermek için kullanılır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Bugün <mark>HTML</mark> çalışmayı unutma.</p>

</body>
</html>

HTML <del> Ögesi

<del> ögesi, belge ve sayfa içinde daha önce bulunan ve silinen metinleri tanımlar. İnternet tarayıcıları genellikle silinen metin üzerine çizgi çizer.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Bugün HTML <del>Zor</del> Kolay.</p>

</body>
</html>

HTML <ins> Ögesi

HTML <ins> ögesi, bir belgeye eklenen metni tanımlar. Tarayıcılar genellikle eklenen metnin altını çizer.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>HTML <del>Zor</del> <ins>Çok Kolay</ins>.</p>

</body>
</html>

HTML <sub> Ögesi

<sub> ögesi HTML’de alt metin tanımlamak için kullanılır. Bazı tarayıcılar metin satırının yarım karakter altında, bazı tarayıcılarda ise daha küçük bir yazı tipiyle gösterilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>H <sub>2</sub>O</p>

</body>
</html>

HTML <sup> Ögesi

HTML <sup> ögesi üst simge metnini tanımlar. Üst simge metni normal satırın yarım karakter üzerinde görünür. Bazı tarayıcılarda daha küçük bir yazı tipiyle gösterilebilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>2<sup>2</sup>=4</p>


</body>
</html>
17 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir