HTML Dilinde Stiller

HTML style özelliği, bir öğeye renk, yazı tipi, boyut ve daha desteklediği bir çok özellik eklemek için kullanılır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Normal Bir Yazı</p>
<p style="color:red;">Kırmızı yazı</p>
<p style="color:blue;">Mavi Yazı</p>
<p style="font-size:50px;">50 Piksellik Büyük Yazı</p>

</body>
</html>

HTML style Özelliği

Bir HTML öğesinin stilinin ayarlanması style özelliğiyle yapılabilir.

HTML style özelliği aşağıdaki syntax (sözdizimine) sahiptir:

<etiketAdi style="özellik:deger;">

Özellik ve değer CSS özelliği ve CSS değeridir.

Arka Plan Rengi

CSS background-color özelliği, bir HTML öğesinin arka plan rengini tanımlar.

Aşağıdaki kod HTML sayfasının arka plan rengini toz mavi olarak ayarlar,

<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Bu Başlık</h1>
<p>Bu bir paragraf.</p>

</body>
</html>

İki farklı öge için arka plan rengi ayarlamak da mümkün;

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">Bu bir Başlık</h1>
<p style="background-color:tomato;">Bu bir paragraf.</p>

</body>
</html>

HTML Yazı Rengi

CSS color özelliği, bir HTML öğesinin metin rengini tanımlar:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;">Başlık</h1>
<p style="color:red;">Paragraf.</p>

</body>
</html>

HTML Font (Yazı Tipi)

CSS font-family özelliği, bir HTML öğesi için kullanılacak yazı tipini tanımlar:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-family:verdana;">Verdana Fontuyla Bir Başlık</h1>
<p style="font-family:courier;">Courier Fontuyla Bir Paragraf.</p>


</body>
</html>

HTML Yazı Boyutu

CSS font-size özelliği, bir HTML öğesinin metin boyutunu tanımlar:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-size:300%;">Bu Bir Başlık</h1>
<p style="font-size:160%;">Bu Bir Paragraf.</p>


</body>
</html>

HTML Metin Hizalama

CSS text-align özelliği, bir HTML öğesi için yatay metin hizalamasını tanımlar:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="text-align:center;">Ortalanmış Başlık</h1>
<p style="text-align:center;">Ortalanmış Paragraf.</p>

</body>
</html>

Bölüm Özeti

  • HTML öğelerini şekillendirmek için style özelliğini kullanın
  • Arka plan rengi için background-color kullan
  • Metin renkleri için color özelliğini kullanın
  • Metin yazı tipleri için font-family kullanın
  • Metin boyutları için font-size kullanın
  • Metin hizalaması için text-align kullanın
17 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir