CSS Background Özelliğini Kısaltma

Kodu kısaltmak için tüm arka plan özelliklerini tek bir özellikte belirtmek de mümkündür. Buna Shorthand denir.

body {
  background-color: #ffffff;
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}

Yukarıdaki kod aşağıdaki şekilde kısaltılabilir;

body {
  background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;
}

Kısayol özelliğini kullanırken özellik değerlerinin sırası şu şekildedir:

  • background-color
  • background-image
  • background-repeat
  • background-attachment
  • background-position

Diğer değerler bu sırada olduğu sürece özellik değerlerinden birinin eksik olması önemli değildir. Yukarıdaki örneklerde arka plan eki yani background-attachment özelliğini bir değeri olmadığından kullanmadığımızı unutmayın.

ÖzellikAçıklama
backgroundTüm arka plan özelliklerini tek bir bildirimde ayarlar
background-attachmentArka plan resminin sabit mi yoksa sayfanın geri kalanıyla birlikte kaydırılarak mı kaydırılacağını ayarlar
background-clipArka planın boyama alanını belirtir
background-colorBir öğenin arka plan rengini ayarlar
background-imageBir öğenin arka plan resmini ayarlar
background-originArka plan görsellerinin nereye konumlandırılacağını belirtir
background-positionBir arka plan görüntüsünün başlangıç konumunu ayarlar
background-repatBir arka plan görüntüsünün nasıl tekrarlanacağını ayarlar
background-sizeArka plan görsellerinin boyutunu belirtir
11 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir