HTML Emojiler

Emojiler UTF-8 Karakter setine aittir. 😄 😍 💗

Emoji Nedir?

Emojiler resimlere veya simgelere benzerler. Ancak ne resim ne de simge değildir. Bunlar UTF-8 karakter kümesindeki harflerdir (karakterler).

UTF-8 dünyadaki hemen hemen tüm karakterleri ve simgeleri kapsar.

HTML Karakter Seti Özellikleri

Bir HTML sayfasını doğru şekilde görüntülemek için, bir web tarayıcısının sayfada kullanılan karakter kümesini bilmesi gerekir.

Aşağıdaki örnekte karakter seti <meta> etiketinde belirtilmiştir.

<meta charset="UTF-8">

Karakter seti belirtilmediği takdirde UTF-8, HTML’deki varsayılan karakter kümesidir. Ancak yine de tarayıcıların bir kısmı karakter kümesini okuyamadığından tanımlanmasında fayda var.

UTF-8 Karakterleri

UTF-8 karakterlerinin çoğu klavyede yazılamaz, ancak bunlar her zaman sayılar (varlık numaraları) kullanılarak görüntülenebilir:

Örneğin;

  • A – 65
  • B – 66
  • C – 67

Karakter setleri arasındaki boşluğu siliniz !

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<p>Şu şekilde yazılabilir A B C</p>
<p>Şu şekilde yazılabilir &# 65; &# 66; &# 67;</p>

</body>
</html>

Örnek Açıklaması

<meta charset=”UTF-8″> karakter setini tanımlamak için kullanılır.

A B ve C karakterleri 65 66 67 ile görüntülenir.

Tarayıcının bir karakter görüntülediğinizi anlaması için varlık numarasını &# ile başlayıp ; ile tamamlamak gerekir. (noktalı virgül).

Emoji Karakterleri

Emojiler aynı zamanda UTF-8 alfabesindeki karakterlerdir:

  • 😄 – 128516
  • 😍 – 128525
  • 💗 – 128151

Örneğin ; (yine boşluğu siliniz)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<h1>İlk Emojimiz</h1>

<p>&# 128512;</p>

</body>
</html>

Yukarıdaki sayfanın çıktısı ilk emojimiz başlığı ile beraber 😀 olacaktır.

Emojiler karakter olduğundan, HTML’deki diğer karakterler gibi kopyalanabilir, görüntülenebilir ve boyutlandırılabilirler.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<h1>Boyutlu Emojiler</h1>

<p style="font-size:48px">
&# 128512; &# 128516; &# 128525; &# 128151;
</p>

</body>
</html>

İlerleyen yazılarda emojilerin tam listesini UTF-8 olarak vermeye çalışacağız.

18 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir