CSS Outline Width (Anahat Genişliği)

Outline-width özelliği, anahattın genişliğini belirtir ve aşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:

 • thin (genellikle 1 piksel)
 • medium (genellikle 3 piksel)
 • thick (genellikle 5 piksel)
 • Belirli bir boyut (px, pt, cm, em vb. cinsinden)

Aşağıdaki örnekte farklı genişliklere sahip bazı ana hatlar gösterilmektedir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.ex1 {
 border: 1px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: red;
 outline-width: thin;
}

p.ex2 {
 border: 1px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: red;
 outline-width: medium;
}

p.ex3 {
 border: 1px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: red;
 outline-width: thick;
}

p.ex4 {
 border: 1px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: red;
 outline-width: 4px;
}
</style>
</head>
<body>
 
<p class="ex1">Thin</p>
<p class="ex2">Medium</p>
<p class="ex3">Thick.</p>
<p class="ex4">4px Boyut</p>

</body>
</html>
17 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir