HTML URL Kodlaması

URL, web sitesi için kullanılan kelimedir.

Bir URL kelimelerden (turkyazilimci.com) veya bir internet protokolü (IP) adresinden oluşabilir. (192.168.x.x)

Çoğu kişi internette gezinirken hatırlaması kolay olduğundan site adını kullanır.

URL – Uniform Resource Locator

Web tarayıcıları bir URL kullanarak web sunucularından sayfa ister.

URL, web üzerindeki bir belgeyi (veya diğer verileri) adreslemek için kullanılır.

Örneğin : www.erensarigul.info/images/logo.png aslında aşağıdaki sözdizimini kullanır.

scheme://prefix.domain:port/path/filename

Açıklama;

  • scheme : internet servis protokolünün türünü belirler (http,https)
  • prefix : domain yani alan adının www bölümünü oluşturur.
  • domain : sitenin alan adını belirler. (yurkyazilimci.com) gibi
  • port : port numarasını belirler. Varsayılan port 80’dir.
  • path : alan adının sunucudaki alt klasörlerini belirler. Eğer path kısmı boş ise alan adının bağlı olduğu sunucunun kök dizinini kullanır.
  • filename : kaynak veya dosya adını tanımlar.

URL Scheme (Şemalar)

Scheme (şema)Scheme Uzun HaliKullanım Yeri
httpHypertext Transfer Protocolgüvenli olmayan varsayılan bağlantı.
httpsSecure Hypertext Transfer Protocolgüvenli, ssl iel şifrelenmiş web sitesi
ftpFile Transfer Protocoldosya indirme ve yükleme
file (dosya)bilgisayarınızda bir dosya

URL Kodlaması Nasıl Çalışır?

URL’ler yalnızca ASCII karakter seti kullanılarak İnternet üzerinden gönderilebilir. Bir URL, ASCII kümesinin dışında karakterler içeriyorsa, URL’nin dönüştürülmesi gerekir.

URL kodlama, ASCII olmayan karakterleri İnternet üzerinden aktarılabilecek bir formata dönüştürür.

URL kodlaması, ASCII olmayan karakterleri “%” ve ardından onaltılık rakamlarla değiştirir.

URL’ler boşluk içeremez. URL kodlaması normalde boşluğu artı (+) işaretiyle veya %20 ile değiştirir.

ASCII Kodlama Örnekleri

Tarayıcınız, sayfanızda kullanılan karakter setine göre girişi kodlayacaktır. HTML5’teki varsayılan karakter kümesi UTF-8’dir. Karakter setlerini ilerleyen yazılarda tam liste olarak paylaşacağız.

3 Ekim 2023
Was this article helpful?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir