Yazar: @turkyazilimci

HTML picture Etiketi

HTML öğesi, farklı cihazlar veya ekran boyutları için farklı resimler görüntülemenize olanak tanır. HTML <picture> Öğesi HTML <picture> öğesi, web geliştiricilerine görüntü kaynaklarını belirlemede daha fazla esneklik sağlar. <picture> öğesi, her biri srcset niteliği aracılığıyla farklı görüntülere atıfta bulunan bir veya daha fazla <source> öğesi içerir. Bu şekilde tarayıcı mevcut görünüme ve/veya cihaza en uygun…

HTML Arka Plan Resimleri

Hemen hemen her HTML ögesine arka plan resmi eklenebilir. HTML Arka Plan Resmi Ekleme Bir HTML öğesine arka plan resmi eklemek için HTML style özelliğini ve CSS background-image resmi özelliğini kullanılır: Ayrıca arka plan resmini <head> bölümündeki <style> ögesinden de ekleyebilirsiniz. HTML Sayfa Arka Plan Resmi Sayfanın tamamına bir arka plan resmi eklemek istiyorsanız, arka…

HTML Resim Haritaları

HTML resim haritaları ile bir resim üzerinde tıklanabilir alanlar oluşturulmak için kullanılır. Resim Haritaları HTML’de <map> etiketi bir görüntü haritası tanımlar. Görüntü haritası, tıklanabilir alanlara sahip bir görüntüdür. Alanlar bir veya daha fazla <area> etiketiyle tanımlanır. Aşağıdaki örnek görselde resim ve bilgisayarlar üzerine tıklayıp farklı sayfalara veya linklere yönlendirebiliriz. Resim üzerinde bilgisayar, telefon veya kahve…

HTML Resimler

Resimler bir web sayfasının tasarımını ve görünümünü iyileştirmek için kullanılır. HTML <img> Sözdizimi (Syntax) HTML <img> etiketi, bir resmi web sitesine gömmek için kullanılır. Resimler teknik olarak bir web sitesine eklenmez sadece bağlanır. <img> sadece görüntü tutma alanı oluşturur. <img> etiketi boştur, yalnız nitelik içerir. Kapanış etiketi yoktur. <img> etiketinin iki gerekli özelliği vardır: Sözdizimi…

HTML Link İle Yer İşareti Oluşturma

HTML bağlantıları, okuyucuların bir web sayfasının belirli bölümlerine atlayabilmeleri için yer imleri oluşturmak için kullanılabilir. HTML Yer İşareti Oluşturma Bir web sayfası çok uzunsa kullanıcıyı doğru yere aktarmak için yer imleri yararlı olabilir. Bağlantıya tıklandığında sayfa aşağı veya yukarıya doğru yer iminin bulunduğu konuma kaydırılır. Örneğin; Yer imi oluşturmak için id özelliği kullanılır. CSS’deki class…

HTML Linkleri Farklı Renk Yapma

Bir HTML bağlantısı ziyaret edilmiş, ziyaret edilmemiş veya aktif olmasına bağlı olarak farklı bir renkte görüntülenir. HTML Link Renkleri Varsayılan olarak şu şekilde bir bağlantı görünecektir (tüm tarayıcılarda): Bağlantı renklerini CSS kullanarak değiştirebilirsiniz: Aşağıdaki örnekte ziyaret edilmemiş bir bağlantı, altı çizili olmadan yeşil renkte olacaktır. Ziyaret edilen bir bağlantı, altı çizili olmadan pembe renkte olacaktır….

HTML Linkler

Linkler neredeyse tüm web sayfalarında bulunur. Linkler yani bağlantılar, kullanıcıların sayfadan sayfaya tıklamalarına ve web sitesini gezmelerine olanak tanır. HTML Links – Hyperlinks (Bağlantılar – Köprüler) HTML Bağlantıları köprülerdir. Bir bağlantıya tıklayıp başka bir belgeye geçebilirsiniz. Fareyi bir bağlantının üstüne getirdiğinizde fare oku küçük bir el simgesine dönüşecektir. (CSS üzerinden düzenlenmediği sürece) NOT: Bir bağlantının…

HTML Stilleri – CSS

CSS (Cascading Style Sheets) Basamaklı Stil Sayfaları(Şablonu) anlamına gelir. CSS birçok işten tasarruf sağlar. Birden fazla web sayfasının düzenini aynı anda kontrol etmenizi sağlar. CSS Nedir? Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasının düzenini biçimlendirmek için kullanılır. CSS ile rengi, yazı tipini, metnin boyutunu, öğeler arasındaki boşluğu, öğelerin nasıl konumlandırıldığını ve düzenlendiğini, hangi arka plan…

HTML HSL ve HSLA Renkleri

HSL, renk tonu, doygunluk ve açıklık anlamına gelir. HSLA renk değerleri, HSL’nin Alpha kanalına (opaklığa) sahip bir uzantısıdır. HSL Renk Değerleri HTML’de bir renk, ton, doygunluk ve açıklık (HSL) kullanılarak şu biçimde belirtilebilir: hsl(ton, doygunluk, açıklık) hsl(hue, saturation, lightness) Ton, renk tekerleğinde 0 ile 360 arasında bir derecedir. 0 kırmızı, 120 yeşil ve 240 mavidir. Doygunluk bir…

HTML HEX Renkleri

Hex, onaltılık renk anlamına gelir. Onaltılık bir renk şu şekilde belirtilir: #RRGGBB; burada RR (kırmızı), GG (yeşil) ve BB (mavi) onaltılık tamsayılar rengin bileşenlerini belirtir. HEX Renk Değerleri HTML’de bir renk, aşağıdaki biçimde onaltılık bir değer kullanılarak belirtilebilir: #rrggbb Burada rr (kırmızı), gg (yeşil) ve bb (mavi), 00 ile ff arasındaki onaltılık değerlerdir (0-255 ondalık…